Letisko Hrabušice - Podlesok

Vedeli ste, že Slovenský raj má vlastné letisko? V bezprostrednej blízkosti ubytovacieho areálu Malý Majer Podlesok sme vybudovali osobitné letisko pre ultralight športové lietadlá.

LZHR

Kód ICAO

Celoročná

prevádzka

Infolinka

0915 035 654

Informácie

Osobitné letisko Hrabušice Podlesok vzniklo v roku 2023. Letisko sme zriadili v reakcii na nárast záujmu o leteckú turistiku a rekreačné lety pre potešenie z lietania. Jeho spustením sme zabezpečili lepšiu využitie turistického centra Podlesok pre športové a rekreačné lietanie, ale aj ako zaujímavú možnosť dopravy návštevníkov Slovenského raja. Osobitné letisko s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy 370 m je určené na prevádzku športových lietadiel a turistických letov v rámci Šengenského priestoru. 

Dnes letisko využívajú piloti a posádky z rôznych krajín, najmä z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Ponúka nádherné výhľady na Slovenský raj, najmä počas ranných letov pri východe slnka alebo pri západe slnka nad Vysokými Tatrami a Kráľovou hoľou.

Prevádzka je možná v dennej dobe podľa pravidiel letov VFR

Povolenie na používanie letiska

Povolenie na používanie osobitného letiska Hrabušice-Podlesok je udelené len na základe súhlasu jeho prevádzkovateľa, ktorý rozhoduje o schválení alebo odmietnutí žiadosti o použitie letiska. Prvá žiadosť o použitie letiska musí byť predložená písomne (e-mailom) najmenej 24 hodín pred plánovaným príletom lietadla a musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • žiadosť o povolenie na používanie letiska s detailnými údajmi o lete (účel, dátum, čas, typ lietadla, požadované služby a prípadné ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnosti letu),
  • potvrdenie, že všetci prítomní (piloti, technici a ostatný personál) sú oboznámení s aktuálnou prevádzkovou príručkou letiska.

Povolenie môže byť udelené buď jednorazovo s presne stanovenými dátumami a časmi príletov a odletov, alebo dlhodobo v prípade pravidelného alebo dlhodobého využívania letiska. Piloti, ktorí sú oboznámení s letiskom a jeho postupmi, môžu dostať povolenie aj telefonicky alebo e-mailom pred svojím letom. Vždy však musí žiadateľ získať informácie o stave letiska a aktuálnych prevádzkových postupoch od vedúceho letovej prevádzky alebo poverenej osoby.

Podmienkou udelenia súhlasu je deklarácia pilotov oboznámených so prevádzkovou príručkou letiska. Táto príručka je k dispozícii na vyžiadanie v elektronickej podobe e-mailom cez labuda.podlesok@gmail.com

Situácia

Fotogaléria